การแต่งกายนักเรียนชาย

1. กางเกงสีแดงเข้ม

2. เสื้อคอปกสีขาว ปักอักษร (ท.ป.) สีน้ำเงิน ที่หน้าอกด้านขวา

3. หน้าอกซ้าย ด้านบนปัก ชื่อ นามสกุล สีนำเงินเป็นภาษาไทย ด้านล่าง ปักชื่อ นามสกุล สีน้ำเงินเป็นภาษาอังกฤษ

4. รองเท้าหนังสีดำ

5. ถุงเท้าสีขาว

 

1. กางเกงขาสั้นสีดำ แถบสีม่วง

2. เสื้อคอปกโปโล สีม่วง  

3. รองเท้าผ้าใบสีขาว  

4. ถุงเท้าสีขาว  

 

1. ตามความเหมาะสมในแต่ละปี กรุณาสอบถามจากครูประจำชั้น

2. ใส่วันศุกร์  

1. กางเกงสีกากี

2. เสื้อคอปกสีขาว  

3. หน้าอกด้านขวา ปักอักษร (ท.ป.) ด้วยสีน้ำเงิน (ปั้มตราเสื้อได้ที่ห้องธุรการ) 

4. หน้าอกด้านซ้าย ปัก ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาไทย ไว้ด้านบน ชื่อ นามสกุบเป็นภาษาอังกฤษ ไว้ด้านล่าง ด้วยสีน้ำเงิน  

5. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล ขนาดกว้าง 4 ซม. เจาะรูแถวเดียวไม่มีลวดลาย และตัวอักษร หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองเหลือง สี่เหลี่ยนผืนผ้า  

6. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล  

7. ถุงเท้าสีน้ำตาล  

1. เสื้อโปโล สีม่วง หน้าอกด้านซ้ายติดกระเป๋ามีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  

2. หน้าอกด้านขวาปัก ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ขนาด 0.8 ซม. ด้วยไหมสีขาว ไว้ด้านบน  

ปัก ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ขนาด 0.8 ซม. ด้วยไหมสีขาว ไว้ด้านล่าง  

3. กางเกงวอร์ม ผ้ายืด สีดำ มีแถบ หรือ ขลิบ  

4. รองเท้าผ้าใบ สีขาว หุ้มส้น ชนิดผูกเชือก พื้นเรียบ ไม่มีแถบสีต่างๆ  

5. ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย  

1. เสื้อกีฬาสี (ตามสีที่ห้องเรียนจับฉลากได้) ใส่ตามแบบของโรงเรียน 

2. กางเกงวอร์ม ผ้ายืด สีดำ 

3. รองเท้าผ้าใบสีขาว หุ้มส้น ชนิดผูกเชือก 

4. ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย 

1. กางเกงสีกากี 

2. เสื้อคอปกสีขาว  

3. หน้าอกด้านขวา ปักอักษร (ท.ป.) ด้วยสีน้ำเงิน (ปั้มตราเสื้อได้ที่ห้องธุรการ)  

4. หน้าอกด้านซ้าย ปัก ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาไทย ไว้ด้านบน ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ไว้ด้านล่าง ด้วยสีน้ำเงิน  

5. หน้าอกซ้าย เหนือชื่อ ติดสัญลักษณ์ “จงเตรียมพร้อม” 

6. แขนเสื้อขวา ด้านบนติดแถบชื่อโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 

7. เข็มขัด เป็นแบบเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ 

8. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล  

9. ถุงเท้าสีน้ำตาล 

10. หมวกลูกเสือสำรอง เป็นหมวกแก๊ปสีน้ำเงิน 

11. ผ้าพันคอสีเหลือง – ม่วง 

12. วอกเกิ้ลลูกเสือสำรอง 

1. กางเกงสีกากี  

2. เสื้อคอปกสีขาว  

3. หน้าอกด้านขวา ปักอักษร (ท.ป.) ด้วยสีน้ำเงิน (ปั้มตราเสื้อได้ที่ห้องธุรการ)  

4. หน้าอกด้านซ้าย ปัก ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาไทย ไว้ด้านบน ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ไว้ด้านล่าง ด้วยสีน้ำเงิน  

5. เข็มขัดหนังสีน้ำตาล ขนาดกว้าง 4 ซม. เจาะรูแถวเดียวไม่มีลวดลาย และตัวอักษร หัวเข็มขัดเป็นโลหะสีทองเหลือง สี่เหลี่ยมผืนผ้า  

6. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล  

7. ถุงเท้าสีน้ำตาล 

1. เสื้อโปโล สีม่วง หน้าอกด้านซ้ายติดกระเป๋ามีตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  

2. หน้าอกด้านขวาปัก ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ขนาด 0.8 ซม. ด้วยไหมสีขาว ไว้ด้านบน  

ปัก ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ ขนาด 0.8 ซม. ด้วยไหมสีขาว ไว้ด้านล่าง  

3. กางเกงวอร์ม ผ้ายืด สีดำ มีแถบ หรือ ขลิบ  

4. รองเท้าผ้าใบ สีขาว หุ้มส้น ชนิดผูกเชือก พื้นเรียบ ไม่มีแถบสีต่างๆ  

5. ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย  

1. เสื้อกีฬาสี (ตามสีที่ห้องเรียนจับฉลากได้) ใส่ตามแบบของโรงเรียน 

2. กางเกงวอร์ม ผ้ายืด สีดำ 

3. รองเท้าผ้าใบสีขาว หุ้มส้น ชนิดผูกเชือก 

4. ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลวดลาย 

1. กางเกงสีกากี 

2. เสื้อสีกากี  

3. หน้าอกด้านขวา ปัก ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาไทย ไว้ด้านบน ชื่อ นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ ไว้ด้านล่าง ด้วยสีน้ำเงิน  

4. หน้าอกซ้าย ติดสัญลักษณ์ “จงเตรียมพร้อม” 

5. แขนเสื้อขวา ด้านบนติดแถบชื่อโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี 

6. เข็มขัด เป็นแบบเข็มขัดหนังสีน้ำตาล หัวเข็มขัดเป็นรูปหน้าเสือ 

7. รองเท้าผ้าใบสีน้ำตาล  

8. ถุงเท้าเป็นแบบ ถุงเท้ายาวถึงหัวเข่าสีกีกาอ่อน 

9. หมวกลูกเสือ เป็นแบบหมวกปีก มีสายคาดหมวกสีน้ำตาล มีดอกจันและหน้าเสือ 

10. ผ้าพันคอเป็นผืนสีเหลืองล้วน มีตราประจำจังหวัดอยู่ที่มุมผ้าพันคอ 

11. วอล์กเกิ้ล เป็นแบบโลหะทองเหลืองเป็นรูปหน้าเสือ  

โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 53/20 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทร.02-581-5441
สังกัด เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
Placeholder image Placeholder image Placeholder image