ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักเรียน


บทเรียนออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ (click)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (ครูชาวต่างชาติ)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (ครูชาวต่างชาติ)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ครูชาวต่างชาติ)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ครูชาวต่างชาติ)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ครูชาวต่างชาติ)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (ครูชาวต่างชาติ)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (ครูชาวต่างชาติ)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งที่ 2 (ครูชาวต่างชาติ)

21 มกราคม 2564 เรียนออนไลน์ (ช่วงสถานการณ์โควิด 19) ภาษาจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 (ครูชาวต่างชาติ)


 
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
ตั้งอยู่เลขที่ 53/20 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทร.02-581-5441
สังกัด เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
Placeholder image Placeholder image Placeholder image